Festivals of Rajasthan

 

 1. Holi
 2. Diwali
 3. Bhai Dooj
 4. Rakhi
 5. Dushera
 6. Muharram
 7. Hadoti Festival, Kota
 8. Braj Festival, Bharatpur
 9. Desert Festival, Jaisalmer
 10. Summer Festival, Mt. Abu
 11. Marwar Festival, Jodhpur
 12. Camel Festival, Bikaner
 13. Gangaur Festival, Jaipur
 14. Teej Festival, Jaipur
 15. Mewar Festival, Udaipur
error: Content is protected !!